Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę przysługuje poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub wywołany został u niego rozstrój zdrowia. Zadośćuczynienie przysługuje zatem w związku z obrażeniami ciała i/lub wywołaniem zaburzeń psychicznych. Zobowiązanym do wypłaty zadośćuczynienia w związku z wypadkiem komunikacyjnym jest zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku. W sytuacji, gdy sprawca jest nieznany lub nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC zadośćuczynienie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Oprócz wypadków komunikacyjnych zadośćuczynienie przysługuje również ofiarom wypadków przy pracy. Poza odszkodowaniem z ZUS bardzo często można dochodzić zadośćuczynienia bezpośrednio od pracodawcy (lub z jego ubezpieczenia OC).

Do przypisania pracodawcy odpowiedzialności za wypadek wystarczy choćby minimalna wina pracodawcy, np. niedopełnienie obowiązków BHP.

Kolejną sytuacją, w której poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie jest wypadek polegający na poślizgnięciu się na śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni chodnika.

Nawet po pewnym okresie czasu od wypadku nie jest za późno na skorzystanie z porady lekarskiej. Warto zapewnić właściwe leczenie, a ponadto materiał dowodowy do zgłoszenia roszczeń ubezpieczeniowych.

Nawet za nieduże stłuczenia ciała czy lekki uraz odcinka szyjnego kręgosłupa poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie. Należy mieć też na uwadze, że pozornie niewielkie dolegliwości bólowe mogą utrzymywać się dłużej, niż się tego spodziewamy i należy zabezpieczyć swoje zdrowie oraz swoje interesy poprzez skorzystanie z opieki lekarskiej jak najszybciej po wypadku. Należy stosować się do zaleceń lekarskich i wskazywać lekarzom na wszystkie dolegliwościach związane z wypadkiem.

Poszkodowani często pomijają dolegliwości psychiczne, takie jak stany lękowe i bezsenność. W cięższych przypadkach zdarza się, że u poszkodowanego wywołany zostaje zespół stresu pourazowego. Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia dolegliwości psychicznych jest ważne, aby dolegliwości te zostały jak najszybciej wyleczone. Ponadto pogorszenie stanu psychicznego po wypadku ma również wpływ na wysokość zadośćuczynienia. Przy dolegliwościach psychicznych po wypadku poszkodowany może podjąć leczenie również u lekarza psychiatry, do którego nie trzeba mieć skierowania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość zadośćuczynienia zależy od wielu kryteriów. Prawo nie przewiduje sztywnych widełek w zakresie których przyznawane jest zadośćuczynienie. Wysokość zadośćuczynienia najczęściej zaczyna się od kilku tysięcy złotych (w przypadku niewielkich obrażeń ciała), przez kilkadziesiąt tysięcy złotych (w przypadku m.in. złamań kończyn), a kończy się na kwotach liczonych w milionach złotych (w przypadku ciężkich obrażeń ciała skutkujących trwałym kalectwem, m.in. w sytuacji paraliżu kończyn). Wypłata zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości zależy od wykazania rozmiaru krzywdy.

Zadośćuczynienia można się domagać w związku z wypadkami, które miały miejsce nawet 20 lat wstecz. Dwudziestoletni okres przedawnienia ma zastosowanie do szkód, które powstały w wyniku przestępstwa (np. wypadku drogowego, za który sprawca został skazany wyrokiem sądu w postępowaniu karnym). W przypadku szkód, które nie wynikły z przestępstwa okres przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Oprócz zadośćuczynienia prawo przewiduje również m.in. zwrot kosztów leczenia, rentę z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, rentę na zwiększone potrzeby poszkodowanego i zmniejszone widoki na przyszłość, a także rentę alimentacyjną dla najbliższych członków rodziny zmarłego. Są to świadczenia, które wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku, niezależnie od świadczeń z ZUS.

tel. 58 573 48 49

e-mail: kancelaria@wiekszeodszkodowanie.pl