Jak działamy

Przede wszystkim – działamy samodzielnie, bez potrzeby zaangażowania z Twojej strony.

W chwili przyjęcia dopłaty do odszkodowania przekazujesz nam możliwość dochodzenia dalszego odszkodowania od ubezpieczyciela. Cała dalsza walka z ubezpieczycielem jest na naszych barkach i nie będziesz musiał być już w nią zaangażowany jako strona.

Ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie w prawie każdej sprawie, w której poszkodowany nie przedstawił rachunków za naprawę samochodu.

W przypadku nieprzedstawienia rachunków za naprawę pojazdu ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie według stawek przeciętnych występujących na rynku lokalnym. Nie są to więc stawki maksymalne (z autoryzowanego serwisu), ale też nie stawki minimalne (jak chcieliby ubezpieczyciele).

Dzięki zespołowi prawników i rzeczoznawców precyzyjnie wyliczamy jaką kwotę odszkodowania ubezpieczyciel powinien wypłacić. W prawie każdej sprawie jest to kwota wyższa, niż wypłacił ubezpieczyciel.

W przeważającej większości spraw, które prowadzimy ubezpieczyciel odmawia nam wypłaty wyższego odszkodowania. Wkraczamy wtedy na drogę sądową. W postępowaniu to nasza spółka jest stroną (a nie poszkodowany) i my ponosimy całe ryzyko. Ostateczną kwotę odszkodowania ustala Sąd, posiłkując się opinią biegłego sądowego rzeczoznawcy.

Jak to zrobić samodzielnie

Każdy poszkodowany może dochodzić pełnego odszkodowania samodzielnie. W znacznej części spraw sprawach konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Wiąże się to z potrzebą wyłożenia kosztów procesu. Postępowanie sądowe trwa najczęściej ponad rok (a czasami około 2 lat) i nie daje gwarancji wygranej, choć w praktyce większość spraw kończy się pozytywnie dla poszkodowanych.

Nasza oferta jest kierowana do osób, które za sprzedaż wierzytelności (prawa do dalszego dochodzenia odszkodowania) chcą otrzymać gotówkę w ciągu 1 dnia. W takim przypadku my bierzemy na siebie cały ciężar i ryzyko postępowania przeciwko ubezpieczycielowi.

tel. 58 573 48 49

e-mail: kancelaria@wiekszeodszkodowanie.pl